Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Aktuality

Úvod > Aktuality > Informace k osobní přítomnosti žáků II. stupně od 8. června 2020

Informace k osobní přítomnosti žáků II. stupně od 8. června 2020

Zveřejněno 27.5.2020 14:52 - Jiří Šmahaj - Přečteno: 892×

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků II. stupně naší školy,

od 8. června 2020 bude opět možná docházka žáků II. stupně do budovy školy. Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou pro tento režim platit stejná pravidla, jaká platí pro žáky 9. ročníku a I. stupně při jejich opětovné docházce do budovy školy, viz webové stránky školy (případně webové stránky MŠMT).

Žákům 9. ročníku bude také umožněna osobní přítomnost ve škole, přestože budou mít po přijímacích zkouškách. Mohou se přihlásit i ti, kteří nenavštěvovali přípravu na přijímací zkoušky od 11. května.

  • Ve skupině bude maximálně 15 žáků.
  • Osobní přítomnost žáků ve škole není povinná, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 8. 6. 2020.
  • Složení skupin bude neměnné po celou dobu opětovné přítomnosti žáků ve škole (do 30. 6. 2020), vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Rozvrh bude upraven – dle domluvy s jednotlivými vyučujícími.
  • Veškeré aktivity budou probíhat v areálu školy (vyjma přechodů mezi budovami školy).
  • Školní jídelna bude fungovat – žáci mají možnost chodit na obědy v den, kdy mají výuku v budově školy (obědy budou vydávány za zpřísněných hygienických podmínek).

Vzhledem k opětovné docházce žáků I. stupně bude z kapacitních důvodů výuka probíhat maximálně 2 dny v týdnu pro každou skupinu (dle počtu přihlášených žáků).

Příchod do školy bude v rozmezí 8:00 – 9:00, konec vyučování 13:00 – 14:00. Oběd ve školní jídelně je možný pouze v ten den, kdy je žák ve škole. Na obědy budou žáci, kteří možnost stravování využijí, chodit po skončení výuky.

Abychom mohli co nejlépe optimalizovat tuto výuku, tak potřebujeme Vaše vyjádření k účasti/neúčasti Vašeho dítěte ve škole.

Žádáme Vás jako zákonné zástupce, abyste do 1. června 2020 nahlásili škole Vaše rozhodnutí o účasti/neúčasti Vašeho dítěte v budově školy. Své rozhodnutí sdělte třídnímu učiteli Vašeho dítěte na jeho email (jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz), či na emailovou adresu, přes kterou v současné době s třídním učitelem komunikujete.

V případě, že se rozhodnete pro osobní účast Vašeho dítěte ve škole, tak TU sdělte i to, zda využijete možnosti stravování ve školní jídelně. Samotné nahlášení oběda je pak individuální u vedoucí ŠJ (paní Stanislavová, tel. 515 226 349, skolni.jidelna@zsrepubliky.cz).

Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Děkuji Vám za spolupráci,

s pozdravem Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy

 

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic