Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Aktuality

Úvod > Aktuality > Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Zveřejněno 4.5.2020 9:14 - Jiří Šmahaj - Přečteno: 372×

Od 11. května 2020 budou moci žáci 9. ročníku využít možnost účastnit se vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu na přijímací zkoušky přímo ve škole v době od 8.00 do 13.00 hodin (dle zájmu dětí a počtu skupin).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy soubor hygienických a bezpečnostních pokynů (úplné znění najdete zde), na základě kterého bude probíhat docházka do školy.

Níže jsou uvedeny nejdůležitější informace pro zákonné zástupce a žáky 9. ročníku:

I. Povinnosti zákonného zástupce

Zákonný zástupce je povinen nejpozději do čtvrtka 7. května 2020 vyjádřit zájem / nezájem o docházku dítěte do školy – a to písemně na e-mail: skola@zsrepubliky.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, zájem / nezájem o docházku do školy).

Vytisknout, vyplnit a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář čestného prohlášení najdete ke stažení zde. (V případě, že si nemůžete formulář vytisknout, lze si ho vyzvednout po předchozí telefonické žádosti v kanceláři školy denně v době od 9.00 – 12.00 hodin.)

Daný formulář odevzdá žák první den při příchodu do školy.

Přihlásí-li zákonný zástupce dítě k docházce do školy, je povinen jeho nepřítomnost omluvit (telefonicky do kanceláře školy, e-mailem třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy a následně písemně sdělením v žákovské knížce), a to:

 • předem plánovanou nepřítomnost minimálně 1 den předem,
 • nepředvídanou nepřítomnost (např. z důvodu nemoci, apod.) nejpozději do 2 dnů od zahájení nepřítomnosti.

V případě, že se dítěti udělá ve škole nevolno, popř. bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný akutní příznak infekce dýchacích cest), bude umístěno do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

II. Povinnosti žáků

a) Cesta a příchod do školy

Žák:

 • přichází do školy se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou)
 • s sebou si přinese na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • dodržuje při cestě do školy a před školou odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • před školou se neshromažďuje, plynule vchází do budovy školy, do šatny a určené učebny
 • při vstupu do školy provede dezinfekci rukou

b) Pobyt v budově školy

Žáci budou dle zájmu o docházku do školy rozděleni do skupin (max. 15 žáků ve skupině), jejichž složení bude neměnné. První den po příchodu do školy odevzdá každý žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulářČestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Žák:

 • po budově školy se pohybuje pouze v roušce
 • po uložení věcí do šatny a přezutí se přemístí do třídy, provede mytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a jejich dezinfekci
 • usadí se do lavice (dodržuje zásadu jeden žák v lavici ve třídě, zachovává rozestup lavic minimálně 1,5 metru, lavice ani židle nepřemisťuje)
 • během vzdělávacího bloku si může se souhlasem vyučujícího sundat roušku, sejmutou roušku ukládá do sáčku
 • po každém vzdělávacím bloku si umyje a vydezinfikuje ruce
 • během přestávek se řídí pokyny zaměstnanců školy, neshromažďuje se se spolužáky v prostorách školy, dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • po použití toalety si umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci
 • neprodleně oznamuje jakoukoliv nevolnost vyučujícímu, který vyhodnotí situaci a v případě potřeby bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • po ukončení vzdělávání odchází dle pokynů vyučujícího do šatny, popř. do školní jídelny a ze školy; při přesunech po budově školy dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování je po upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze vzdělávacích aktivit

c) Stravování ve školní jídelně

Žák:

 • má možnost využít stravování ve školní jídelně (oběd)
 • před vstupem do jídelny si umyje a dezinfikuje ruce
 • při vstupu do jídelny (při čekání na výdej jídla) musí dodržovat odstup 2 metry
 • dostane u výdejního okénka od personálu školní jídelny oběd včetně příboru
 • při stravování dodržuje rozestupy 2 metry jako ve třídě
 • roušku si odkládá do vlastního sáčku pouze při samotné konzumaci jídla a pití
 • po obědě odevzdá použité nádobí u sběrného okénka (dodržuje stanovené odstupy) a bezodkladně odchází ze školy

III. Povinnosti školy

Všichni zaměstnanci školy budou seznámeni se souborem hygienických a bezpečnostních pokynů a budou se jimi řídit.

Úklid před otevřením školy a v průběhu vzdělávání bude prováděn dle pokynů stanovených souborem opatření „Ochrana zdraví a provoz základních školy v období do konce školního roku 2019/2020“.

IV. Závěrečné sdělení

Žádáme zákonné zástupce a žáky o pravidelné sledování webových stránek školy, kde bude nejpozději do 9. května 2020 zveřejněn rozvrh přípravy na přijímací zkoušky pro jednotlivé třídy 9. ročníku.

 

Nahoru

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic