Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 
 
 
 
 

Františka Sokolová

 

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Aktuality

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Zveřejněno 29.3.2018 23:59 - Zdeněk Mikulič - Přečteno: 945×

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 od 8 do 11 hodin v budově školy na náměstí Republiky č. 14.

K zápisu pro školní rok 2018/2019 je povinen zákonný zástupce přihlásit dítě narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, pokud mělo dítě odklad – rozhodnutí o odkladu.

V rámci přijímacího řízení lze přijmout k docházce do 1. ročníku základní školy pouze takový počet dětí, který odpovídá počtu volných míst v daném školním roce, aby nedošlo k překročení kapacity školy (590 žáků), proto budou otevřeny 2 třídy v 1. ročníku - maximální počet 50 žáků.

Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřekročí počet volných míst pro přijetí, rozhodne ředitel školy o přijetí přihlášených žáků (s ohledem na žádosti o odklad školní docházky).

Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí, rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte na základě stanovených kritérií:

 Žáci budou přijímáni dle těchto kritérií:

  1. Trvalé bydliště ve spádovém obvodě školy (Obecně závazná vyhláška Města Znojma č. 1/2016)
  2. Trvalé bydliště v jiných obvodech města Znojma
  3. Trvalé bydliště v jiné obci

V rámci 1. kritéria:

Pokud počet přihlášených žáků ze spádového obvodu překročí počet 50, bude o přijetí rozhodovat los.

V rámci 2. a 3. kritéria budou platit následující hlediska:

  1. Přihlašované dítě má ve škole sourozence
  2. Děti zaměstnanců školy
  3. Pořadové číslo dítěte u zápisu

     Pro žáky, kteří měli ve školním roce 2017/2018 odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

Možnost udělení odkladu školní docházky:

1.    Pokud zákonný zástupce uvažuje o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, podá u zápisu žádost (formulář bude k dispozici)

2.    Doloží souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

3.    Ředitel školy rozhodne ve správním řízení o udělení/neudělení odkladu.

 

Spádový obvod: Bednářská, Bezručova, Čermákova, Dobšická, Dolní Česká, Dyjská, Dr. Milady Horákové,  28. října, Fráni Kopečka, Kollárova, Lidická, Mariánské náměstí, Masarykovo náměstí, Na Kolbišti, náměstí Republiky, Pasteurova,  I .P. Pavlova, Pontassievská, Rudoleckého, 17. listopadu, Tovární, Uhelná, Vídeňská třída(po orient. číslo  21), V Jirchářích, Zámečnická, Žleby

Odklad povinné školní docházky

            Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů upravuje otázku odkladu v paragrafu č. 37

1.       Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, může ředitel školy udělit odklad o jeden školní rok.

2.       Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3.       Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

4.       Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

5.       Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního         pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

6.       Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce dítěte o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

7.       Následující školní rok se dítě opět dostaví k zápisu.

Přílohy:

1) Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku

2) Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

3) Plná moc k zastupování

4) Materiály MŠMT:

a) Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy

b) Desatero pro rodiče

 

Nahoru

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic