Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Školní družina

Kontakt

  • tel.: 515 221 511 (budova č.14), 732 976 684 (park)
  • e-mail: skolni.druzina@zsrepubliky.cz

Vedoucí vychovatelka:

Přibilová Jitka

Vychovatelky:

Gorčíková Leona

Kališová Hana

Kejzlarová Martina

Kostrhounová Lenka

Michálková Ladislava

 

Informace

V naší školní družině je zapsáno 180 dětí a svůj volný čas tráví v 6 odděleních. Provoz je od 6:00-17:00 hodin. Výchovné programy jsou zaměřeny na rozvoj zájmu dětí jak v oblasti estetické, hudební, dramatické i sportovní. Umožňujeme dětem návštěvu plavání, bruslení, turistické vycházky, rukodělné práce, vaření, logopedickou prevenci; zajišťujeme praxi studentům SPgŠ apod. Pořádáme pro děti různé akce jako je karneval, sportovní odpoledne, pálení čarodějnic, Mikulášskou besídku a jiné zajímavosti. Různorodou nabídkou programů rozvíjíme zájmové aktivity dětí.

Přehled výchovně vzdělávací práce školní družiny

 

Úhrada příspěvku za pobyt v ŠD:

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 stanovila příspěvek dle kalkulace ve výši Kč 110,- měsíčně. Hrazení příspěvku – vyberte si z následujících možností:

měsíčně hotově pokladnou ZŠ Znojmo: 

platbu proveďte v pondělí v prvním nebo druhém týdnu měsíce v době od 6.30 do 11.30 a od 12,30 do 14.30 v kanceláři školy.

převodem z účtu:

platba z jiného účtu na č. ú. školy – 686908514/0600 a VS (variabilní symbol) tvořený prvními 6 číslicemi rodného čísla dítěte. Tedy variabilní symbol (VS) = rodné číslo dítěte (bez čísla za lomítkem). Např. dítě s RČ 910215/4718 uvede VS 910215.

 

Školní družina

1. odd.  1.A    p. vychovatelka Hana Kališová

 budova č. 14,  přízemí, uč. zelený zvonek ( do 14:50 )

2. odd.  1.B    sl. vychovatelka Ladislava Michálková

budova č. 14, 1. patro - žlutý zvonek (do14:50)

3. odd.  2.A    sl. vychovatelka Martina Kejzlarová

budova v parku (do 14:45)  - přízemí vpravo

4. odd.  2.B    p. vychovatelka Lenka Kostrhounová

budova v parku (do 14:45) - přízemí vlevo

5. odd.  3.A   sl. vychovatelka Leona Gorčíková

 budova č. 14, 1. patro - červený zvonek

6.odd.   3.B    p. vychovatelka Jitka Přibilová

budova č. 14, 1. patro, uč. 1.B - modrý zvonek (do14:50)

Ranní družina a konečná družina -( od 15:00) – červený zvonek

 

 

KROUŽKY PŘI ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

školní rok 2019 / 2020

       

Pondělí

     
       

Logopedický

15:00 - 16:00

1.A, 1.B , 2.A, 2.B

vych. Kostrhounová 

Šikulové

15:00 -16:00

1. - 3.tř.

vych. Gorčíková

       

Úterý

     
       

Sportovní hry

15:00 - 16:10

1. - 4. tř.

vych. Michálková 

Plavání

13:30 - 15:45

2.B

vych. Kostrhounová 

Logopedický

11:40 - 12:30 

1.B

vych. Kostrhounová

       

Středa

     
       

Veselá barvička

15:00 - 16:00

1.- 2.tř.

vych. Michálková

Bruslení

13:00 - 15:10

3.B - 1.tř.

vych. Přibilová,Michálková 

Chytré hlavičky

15:00 - 16:30

2.B 

vych. Kostrhounová

Malý badatel

15:00 - 16:30

1. - 3.tř.

vych. Kejzlarová 

Taneční  

15:00 - 16:00

1. - 3.tř.

vych. Gorčíková 

       

Čtvrtek

     
       

Vaření

15:00 - 16:50

2.- 4.tř.

vych. Přibilová 

Šikovné ručičky

15:00 - 16:50

dívky 2.B

vych. Kostrhounová 

Čtenářský

15:00 - 16:30

1. - 3. tř.

vych. Michálková

       

 

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic