Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 
 
 
 
 

Františka Sokolová

 

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Školní družina

Kontakt 

  • Jitka Přibilová
  • tel.: 515 221 511 (školka), 732 976 684 (park)
  • e-mail: jitka.pribilova@zsrepubliky.cz
     

Informace

V naší školní družině je zapsáno 180 dětí a svůj volný čas tráví v 6 odděleních. Provoz je od 600-1700 hodin.

Výchovné programy jsou zaměřeny na rozvoj zájmu dětí jak v oblasti estetické, hudební, dramatické i sportovní.

Umožňujeme dětem návštěvu plavání, bruslení, turistické vycházky, rukodělné práce, vaření,

logopedickou prevenci; zajišťujeme praxi studentům SPgŠ apod.


Pořádáme pro děti různé akce jako je karneval, sportovní odpoledne, pálení čarodějnic, Mikulášskou besídku a jiné zajímavosti.

Různorodou nabídkou programů rozvíjíme zájmové aktivity dětí.

vedoucí vychovatelka:

Přibilová Jitka

vychovatelky:

Gorčíková Leona

Jílková Dita

Kejzlarová Martina

Kostrhounová Lenka


Michálková Ladislava


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROUŽKY PŘI ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
školní rok 2017 / 2018
       
Pondělí      
       
Logopedický 15:00 - 15:40 1.B vych. Kostrhounová Lenka
Logopedický 15:40 - 16:20 2. A vych. Kostrhounová Lenka
Logopedický 15:00 - 16:00 1.A vych. Jílková Dita
Turistický 15:00 - 16:30 1.-3.třídy vych. Gorčíková Leona
       
Úterý      
       
Plavání 13:30 - 15:30 3.B vych. Kostrhounová Lenka
Taneční 15:00 - 16:00 1.A vych. Gorčíková Leona
Šikulové II 15:00 - 16:00 1.B vych. Michálková Ladislava
Logopedický  15:00 - 16:00 2.B vych. Jílková Dita
Středa      
       
Bruslení 13:00 - 15:10 1.-2.třídy vych. Přibilová Jitka
Tvořeníčko 15:00 - 16:00 2. B vych. Jílková Dita
       
       
Čtvrtek      
       
Vaření 15:00 - 16:50 2.-3.třídy vych. Přibilová Jitka
Šikovné ruce 15:00 - 16:50 dívky 2.-3.tř. vych. Kostrhounová Lenka
Veselá barvička 15:00 - 16:00 2.-3.třídy vych.Kejzlarová Martina
       

 

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic