Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 
 
 
 
 

Františka Sokolová

 

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz

Oficiální název:

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Adresa:

náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo

Ředitel:

Zdeněk Mikulič

515 222 922, 739 389 033

skola@zsrepubliky.cz

Kancelář školy:

Markéta Veselá

515 224 767, 739 389 032

kancelar.skoly@zsrepubliky.cz

www:

http://zsrepubliky.cz

Výchovný poradce:

Simona Škaroupková

515 224 767

vychovny.poradce@zsrepubliky.cz

Školní jídelna:

Jana Stanislavová

515 226 349

skolni.jidelna@zsrepubliky.cz

Školní družina:

Jitka Přibilová

515221511 (školka), 732976684 (park)

Zřizovatel:

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

 

Seznam učitelů

Mail na vyučující: jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz

Mikulič Zdeněk - ředitel školy
Šmahaj Jiří - zástupce ředitele

M, Ov
M, Br. v.

1. - 5. ročník

Habrdlová Iveta
Habrdlová Martina

Habrová Dana
Ondrová Jaroslava
Rosenheimová Lenka
Svobodová Bohumíra
Štěpničková Sandra
Veselka Pavel
Veselková Iva
Vojáčková Jana

 

6. - 9. ročník

Donéová Kateřina
Dundová Alice

Halouzková Jarmila
Havlík František
Košárková Libuše
Marečková Věra
Novotný Milan
Palatková Ivana
Polák Jaroslav
Pouzarová Simona
Přibylová Marie
Sobotková Kamila
Stanislavová Martina
Škaroupková Simona
Šotkovská Hana
Šťastná Ivana
Tomaštík Radek
Vizingrová Eva
Vlková Maryla

Vyskočilová Dana

D, Aj
Nj, Aj

Čj, D
Vo,Tv
Špa.j, Aj, Z
Př, Vv
Z, Tv
M, Z
Př, Tv
Nj
R, D
Př, Rv
Aj, Nj
Čj, Ov
Aj, Rj, Ov
Ch
M, IN
ČJ, VV
Hv
M,F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© 2013 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 | tel: 515 224 767 | e-mail: info@zsrepubliky.cz
editor: Hana Šotkovská editor@zsrepubliky.cz | správce: Radek Tomaštík spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic - Fajn Webdesign