Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Informace o škole

Od školního roku 2007/2008 začala výuka podle školního vzdělávacího programu "Škola bez hranic". V současné době se vyučuje podle tohoto programu v 1. - 9. ročníku. 


Zaměření školy:

- na výuku cizích jazyků, od šesté třídy nabízíme rozšířenou výuku jazyků, v nabídce jsou jazyky anglický, německý, španělský, ruský. Školní vzdělávací program upravuje začátek výuky anglického jazyku od druhé třídy
- na počítačovou gramotnost, ovládání počítače, potřebných programů, práce s interaktivní tabulí, zpracování výukových materiálů a jejich prezentace by měla být samozřejmostí pro každého absolventa naší školy
- na citlivý přístup k žákům ve vyučování i mimo něj.  Respektujeme osobnost žáků a hranici jejich schopností, zvýšenou pozornost věnujeme talentovaným žákům

Prostorové vybavení školy:
- počítačová učebna
- internetová učebna
- zrekonstruovaná tělocvična
- hřiště s umělým povrchem
- zrekonstruovaná školní jídelna, výběr ze dvou jídel
- patnáct učeben s interaktivními tabulemi

Školní družina:
- provoz od 6.00 do 17.00 hodin v samostatných, moderně zařízených prostorách
- nabízí možnost práce v zájmových kroužcích: vaření, hra na kytaru, šikovné ruce, plavání, bruslení ...

1.stupeň:
- 1. - 2. třídy v menší budově současně se školní družinou
- klidné rodinné prostředí s terasou a zahradou
- 3. - 5.třídy v hlavní budově

2. stupeň
- 6. - 9.třídy v hlavní budově
- jednotlivé předměty jsou vyučovány v odborných učebnách

Zájmová činnost:
- bezplatné zájmové kroužky: výtvarný, pěvecký, sportovní, jazykové, přírodovědné....
- pěvecký sbor Libohlásek pracuje více než 10 let, pořádá vlastní koncerty, vystupuje v rámci akcí města Znojma 

Žákovský parlament:
- pracuje od roku 1990
- zapojuje žáky do činnosti školy
- v září 2003 inicioval vznik Dětského a studentského parlamentu ve Znojmě (do práce jsou zapojeni žáci znojemských ZŠ, SŠ a SOU)
- byl hlavním pořadatelem tří ročníků Majálesu ve městě Znojmě(2004, 2005, 2006)
- v roce 2007 uspořádal pokus o překonání českého rekordu v sestavení řetězu z papírových postaviček, které vytvořily děti ze základních a mateřských škol Znojemska

Práce s dětmi:
- zaměstnanci se snaží vytvořit žákům klidné pracovní prostředí
- vstřícný přístup k žákům i rodičům
- práce se žáky nadanými, příprava a provedení vědomostních soutěží
- žákům s výukovými obtížemi pomáhají učitelé v logopedických a dyslektických kroužcích
- učitelé připravují žáky ke studiu na středních školách
- uplatnění jazykových znalostí žáků při zahraničních zájezdech do Velké Británie, Německa, Itálie, Rakouska, Slovinska

Mezinárodní spolupráce:
- od roku 2002 spolupráce s partnerskou školou ve Villazzanu a Povu z oblasti Trenta v Itálii
- vzájemné návštěvy žáků a pedagogů ve školách (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
-  udržování kontaktu mezi žáky pravidelnou korespondencí

 

Výuka jazyků na naší škole
Naše škola je již více než dvacet let školou s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Podle nové koncepce vyučování se děti začínají učit cizí jazyk již v druhé třídě. Formou her, písniček a obrázků se nenásilnou formou jednou týdně seznamují s jazykem, který si vyberou. Škola nabízí výběr z pěti cizích jazyků-angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. V posledních letech si jednoznačně získal oblibu anglický jazyk.

Od třetí třídy se zvyšuje počet hodin cizího jazyka na tři hodiny týdně.
V šesté třídě jsou žáci rozděleni do tříd klasických a tříd s rozšířenou výukou jazyků. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci začínají učit druhému cizímu jazyku, což je němčina. Týdenní dotace obou jazyků je po třech hodinách týdně.
Žáci z tzv. nejazykových tříd se začínají učit druhý cizí jazyk od 7. třídy.
Na výuku jazyků jsou žáci rozděleni do skupin po 10-15 žácích, aby mohli aktivně rozvíjet komunikativní dovednosti v cizím jazyce.
Výuka jazyků probíhá ve dvou jazykových učebnách, navíc využívá všechny dostupné vymoženosti moderní techniky-dataprojektory, interaktivní tabule, počítačové programy.

Nesmíme zapomenout také na zahraniční poznávací zájezdy, které mají na naší škole již desetiletou tradici. Původně byla cílem našich cest pouze Anglie, ale postupem času jsme okruh poznání rozšířili o Francii, Německo, Itálii. V letošním roce se chystáme opět do Anglie.
Ve šk. roce 2015/16 lse 60 žáků 8. a 9. ročníků zúčastnilo v rámci Výzvy č.56 týdenních jazykově poznávacích pobytů v Německu a Anglii, hrazených z prostředků EU.
No a ještě o našich nejmenších. Vyšli jsme vstříc zájmu rodičů a nabízíme kroužek anglického jazyka již v první třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic