Znalost jazyků-brána do světa

 

Pod tímto názvem se skrývá projekt na podporu jazykové gramotnosti žáků, zvláště jejich komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Zároveň rozvíjí spolupráci s ostatními předměty, zvláště informatikou, přírodopisem, zeměpisem, dějepisem aj.

Do projektu se postupně zapojí žáci 6. až 9. ročníků s rozšířenou výukou anglického jazyka. Podle aktuálního probíraného učiva si žáci připraví prezentace na interaktivní tabuli, které následně předvedou a obhájí před porotou, složenou z vyučujících a spolužáků. Ti potom vyberou nejlepší práce. Kritériem hodnocení je technická náročnost prezentace, grafické a výtvarné zpracování, srozumitelnost v anglickém jazyce a úroveň vyjadřování v cizím jazyce.

Nejlepší práce z jednotlivých ročníků postoupí do finálového kola, které proběhne v rámci Dne otevřených dveří. Kromě prezentace své práce si žáci ještě připraví libovolné vyprávění v anglickém jazyce na dobu minimálně tří minut a budou připraveni odpovídat na předem neznámé otázky poroty.

Vítězové z jednotlivých ročníků budou odměněni věcnými cenami.

 

1. kolo 9. A

Tématem prezentací 9. A byla Pop Music, tedy zpěváci, zpěvačky a hudební skupiny bez omezení. Ukázalo se, že drtivou převahu mezi oblíbenými interprety mají anglicky zpívající zpěváci. Čest českých zpěváků zachraňoval Karel Gott (autor Matěj Goliáš) a Lucie Bílá (autorka Barbora Buliščaková).

Velmi zajímavá byla společná prezentace Rosti Jordána a Dana Kompase o skupině Broken Smile. Pokud Vám toto jméno nic neříká, není se co divit. Jedná se totiž o jejich vlastní skupinu, kterou v loňském roce založili.

 

Všechny předvedené prezentace byly na velmi vysoké úrovni, a to jak po stránce technické, tak i výtvarné. Stejné ohodnocení si zaslouží i jazyková stránka. Žáci hovořili plynně, s velmi pěknou výslovností, na dotazy reagovali doplňujícími informacemi, a pokud bylo třeba, doplnili svůj výklad českým překladem.

Vybrat nejlepší práce bylo velmi obtížné, ale nakonec se žáci i vyučující shodli na tomto pořadí:

 

1. Kateřina Kostrhounová (My Chemical Romance)

 

2. Zuzana Čučková (DJ Tiesto)

 

3. Barbora Buliščaková (Lucie Bílá)