Načítání...
  |  
Uživatel:   Heslo:
  |  
...škola bez hranic...

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9Sponzoři
 

 

Optika Hýblová

 

G-MEDA s.r.o.

Zřizovatel
Město Znojmo
www.znojmocity.cz
 
 
 

Výchovné poradenství

Informace o přijímacím řízení

Na této stránce bych chtěla informovat žáky, kteří letos ukončí školní docházku na naší škole a rozhodují se, kam dále, o všech termínech, akcích a dalších, pro ně důležitých skutečnostech.

V případě potřeby mě můžete kontaktovat na tel. čísle 515 22 47 67.

Konzultační hodiny jsou:

 středa 9.00-10.00

čtvrtek 12.45-13.45

vých. poradce školy Simona Škaroupková

 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

Důležité odkazy:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.cermat.cz/prijimaci-rizeni

www.atlasskolstvi.cz

Odevzdání přihlášek:

Zákonný zástupce odevzdá 1-2 přihlášky (stejně vyplněné a potvrzené ředitelem ZŠ)  řediteli gymnázia, SOŠ, SOU do:

 • 30. 11. 2019 na umělecké školy
 • 1. 3. 2020     na gymnázia, SOŠ, SOU

Kritéria přijímacího řízení:

zveřejní ředitelé gymnázia, SOŠ, SOU + 2 termíny přijímacího řízení (pokud má škola navíc vlastní přijímací zkoušky) + další skutečnosti (např. účast na olympiádách) na webových stránkách školy  do:

 • 30. 10. 2019 na umělecké školy
 • 31. 1. 2020   na gymnázia, SOŠ, SOU
 • !  žák si vybere 1 ze dvou termínů a uvede ho na přihlášku
 • !  stejný termín přijímacího řízení na dvou různých školách není důvodem pro vyhlášení náhradního termínu

Přijímací řízení:

 • 2.1. - 15. 1. 2020     talentové zkoušky na umělecké škole
 • 2.1. - 15. 2. 2020     talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou
 • 15.1. - 31. 1. 2020   talentové zkoušky na konzervatoře
 • 22.4. - 30. 4. 2020   přijímací zkouška na SOU s výučním listem ( i zde může žák v tomto termínu konat zkoušku)

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA GYMNÁZIA a SOŠ

 • !!! termín si žák nevybírá (je daný):   14. 4. a 15. 4. 2020   čtyřletý typ studia

                                                                  16. 4. a 17. 4. 2020   šestiletý a osmiletý typ studia

 • každý žák může zkoušku konat 2x, počítá se mu lepší výsledek, nesmí být menší než 60% (v 1. termínu žák vykoná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě a v 2.termínu ve škole, která je na přihlášce uvedena na 2.místě)
 • !!! pokud střední škola má navíc vlastní přijímací zkoušku, žák si vybere jeden ze dvou termínů 12.4. – 28.4.2020 a uvede ho na přihlášku
 • pokud žák nevyužije možnosti konat zkoušku 2x, tak mu je automaticky započítán výsledek z 1.termínu na obě školy
 • pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín přijímací zkoušky: 13.5. a 14.5. 2020)

Rozhodnutí o přijetí:

 • ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • bez přijímacích zkoušek ředitel zveřejní rozhodnutí nejdříve 22. 4., nejpozději 30.4. 2020

Zápisový lístek:

 • ředitel ZŠ vydá pouze 1 (vede evidenci)
 • !!!  do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1x, podruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky

Možnosti v případě nepřijetí:

 • odvolání do  !!!  3 pracovních dnů od doručení nepřijetí
 • odvolání s žádostí o možnost posouzení o přijetí na volná místa ( autoremedura)
 • podat si neomezený počet přihlášek na  2.termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu

 

 
 
 

© Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
editor: editor@zsrepubliky.cz | správce: spravce@zsrepubliky.cz
webmaster: Ivo Pisařovic