19.11.
2021
Základní informace k testování ve školách - 22., 29. listopadu

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, 

v pondělí 22. a 29. listopadu proběhne od 7.30 hodin plošné screeningové testování na onemocnění covid-19. Podmínky testování:

Kdo se nemusí testovat?

  • Žáci, kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování (nutné potvrzení).
  • Žáci, kteří v uplynulých 180 dnech od prvního pozitivního testu prodělali onemocnění COVID-19 (nutné potvrzení).
  • Žáci, kteří doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • !! Nestačí čestné prohlášení zákonných zástupců !!

Kde se bude testovat?

  • Testování proběhne v kmenových učebnách každé jednotlivé třídy.

Přítomnost zákonných zástupců:

  • Pouze u žáků 1. – 3. ročníku

Účast na prezenční výuce při odmítnutí testování:

  • Je možná – za dodržení podmínek Ministerstva zdravotnictví ČR, tedy použití ochrany nosu a dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (včetně samotné výuky).
  • Žákům není umožněno cvičit a zpívat ve vnitřních prostorech, mají zvláštní pravidla při konzumaci potravin, nápojů a pokrmů (odstup 1,5 m od ostatních žáků).
  • Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, nejsou automaticky omluveni z výuky – žák musí být řádně omluven zákonným zástupcem dle školního řádu.

Typ testu:

GENRUI – https://youtu.be/M8e1LDk5bt4

SEJOY - https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Testování vlastními testy: je možné – oficiální originálně zabalené testy.

Co dělat, když žák přijde později, případně další den: ihned po příchodu do školy bude testován – testování žáků pozdně příchozích a žáků, kteří v den testování chyběli, směřujte na vrátnici hlavní budovy školy.

 

 

AKTUÁLNĚ
29.11. Testování žáků
30.11. Ovoce do škol
01.12. Mléko do škol
01.12. Plavání - 3. B, 4. B
01.12. Plavání 3.A, 4. A
01.12. Plavání 5. A, 5. B
01.12. Žákovský parlament
02.12. Divadelní představení - 1. - 4. ročník - O princezně, která ráčkovala
02.12. Schůzka zástupců školního parlamentu
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie