14.01.
2022
Plošné screeningové testování ve školách: od 17. ledna 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, 

od 17. ledna pokračuje plošné screeningové testování ve školách 1 x týdně. Podmínky testování zůstávají stejné, viz níže:

Testování: 1 x týdně – pondělí – ihned po příchodu dítěte do školy nebo ranní družiny.

Testují se všichni žáci a zaměstnanci školy – včetně očkovaných a těch, kteří prodělali COVID v uplynulých 180 dnech.

Testování  nepodstupují žáci,  kteří doloží negativní  výsledek  testu  provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Kde se bude testovat?

  • Testování proběhne v kmenových učebnách každé jednotlivé třídy.

Co dělat, když žák přijde později, případně další den: ihned po příchodu do školy bude testován – testování žáků pozdně příchozích a žáků, kteří v den testování chyběli, směřujte na vrátnici hlavní budovy školy.

Přítomnost zákonných zástupců:

  • Pouze u žáků 1. – 3. ročníku.

Důsledky pozitivně testovaného žáka pro jeho spolužáky:

  • Používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání.
  • Režimová opatření shodná jako pro žáky, kteří odmítnou testování.
  • V případě pozitivního PCR testu rozhoduje hygienická stanice o případné karanténě v dané třídě.

Účast na prezenční výuce při odmítnutí testování:

  • Je možná za dodržení podmínek Ministerstva zdravotnictví ČR, tedy použití ochrany nosu a dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (včetně samotné výuky).
  • Žákům není umožněno cvičit a zpívat ve vnitřních prostorech, mají zvláštní pravidla při konzumaci potravin, nápojů a pokrmů (odstup 1,5 m od ostatních žáků).
  • Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, nejsou automaticky omluveni z výuky – žák musí být řádně omluven zákonným zástupcem dle školního řádu.

Typ testu:

GENRUI – https://youtu.be/M8e1LDk5bt4

SEJOY - https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Testování vlastními testy: je možné – oficiální originálně zabalené testy.

 

 

 

JÍDELNA
28.11. Pondělí
Srybářská bašta pomazánka, chléb, zelenina (1/1,4,7)
Ppolévka čočková (1/1,9)
1sekaná pečeně, vařený brambor s máslem, salát (1/1,3,7)
2rýžový nákyp s ovocem, jablko (3,7)
AKTUÁLNĚ
28.11. 13.20: Prezentace ročníkových prací - 9. A
28.11. 8.00: Planetárium Brno - 5. AB
29.11. 8.15: Knihovna 5. B
29.11. 8.55 - 11.40: Preventivní program: Třída jako tým - 5. A
29.11. 10.15: Knihovna 4. A
29.11. 13.20: Prezentace ročníkových prací - 9. B
30.11. Odeslání přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením
30.11. 8.15: Knihovna 2. B
30.11. 8.45 - 9.30: Plavání 3. A, 4. A
30.11. 10.15: Knihovna 2. A
30.11. 11.00 - 11.45: Plavání 3. B, 4. B
30.11. 11.45 - 12.30: Plavání 5. A, 5. B
30.11. 13.20: Prezentace ročníkových prací - 9. C
30.11. 8.00-12.00: Okresní kolo - florbal - starší žáci
01.12. 8.15: Knihovna 4. B
01.12. 10.15: Knihovna 3. B
01.12. 17.00: Kavárna s rodiči: Ekonomika domácnosti, hospodaření v krizové situaci
02.12. 8.00 - 10.00: Projektový den 1. A (cvičná kuchyň)
02.12. 8.15: Knihovna 5. A
02.12. 8.55 - 11.40: Preventivní program: Třída jako tým - 8. C
02.12. 10.00 - 12.00: Projektový den 1. B (cvičná kuchyň)
02.12. 11.00: Knihovna 3. A
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie