Škola Pedagogové školy

Pedagogové školy
   Jmémo a přímení    Pracovní pozice    Aprobace
   Vedení školy
   Mgr. Jiří Šmahaj    ředitel školy    M, Bv
   Ing. Ivana Šťastná    zástupce ředitele pro I. stupeň    Ch
   Mgr. František Havlík    zástupce ředitele pro II. stupeň    Tv, Vo
   I. stupeň
   Mgr. Jana Vojáčková    třídní učitelka I. A  
   MgA. Maryla Vlková    třídní učitelka I. B  
   Mgr. Iva Veselková    třídní učitelka II. A  
   Mgr. Sandra Štěpničková    třídní učitelka II. B  
   Mgr. Martina Habrdlová    třídní učitelka III. A  
   Mgr. Dana Habrová    třídní učitelka III. B  
   Mgr. Jaroslava Ondrová    třídní učitelka IV. A  
   Mgr. Lenka Rosenheimová    třídní učitelka IV. B  
   Mgr. Iveta Habrdlová    třídní učitelka V.  A  
   Mgr. Pavel Veselka    třídní učitel V. B  
   Mgr. Jana Dokulilová    učitelka  
   Mgr. Jarmila Těknědžjanová    učitelka  
   II. stupeň
    Mgr. Věra Marečková    třídní učitelka VI. A    Př, Vv
    Mgr. Kateřina Donéová    třídní učitelka VI. B    Aj, Nj, D
    Mgr. Eva Kubíková    třídní učitelka VI. C    Aj
    Mgr. Marta Novotná    třídní učitelka VII. A    M, Pč
    Mgr. Dagmar Štrausová    třídní učitelka VII. B    Aj, Tv
    Ing. Zuzana Kliková    třídní učitelka VII. C    F, In
   Mgr. Libuše Košárková    třídní učitelka VIII. A    Aj, Špj, Z
   Ing. Norbert Navrátil    třídní učitel VIII. B    F, In
   Mgr. Tereza Havel    třídní učitelka VIII. C    Aj, Nj
   Mgr. Alice Dundová    třídní učitelka IX. A    Aj, Nj
   Mgr. Vladimíra Molíková    třídní učitelka IX. B    Př, Z
   Mgr. Simona Pouzarová    třídní učitelka IX. C    Nj
   Mgr. Jarmila Halouzková    učitelka    Čj, D
   Mgr. Jitka Jašková    učitelka    D, Vv
   PaedDr. Eva Kantorová    učitelka    Čj, Vo
   Mgr. Iva Kovářová    učitelka    F, M, Nj
   Mgr. Hana Kopečná    učitelka    Čj, Hv
   Mgr. Zdeněk Mikulič    učitel    M, Vo
   Mgr. Šárka Novotná    učitelka    Čj, Vo
   Mgr. Milan Novotný    učitel    Tv, Z
   Mgr. Martina Poláčková Kostelecká    učitelka     M, Vo, výchovný poradce
   Mgr. Jaroslav Polák    učitel    Př, Tv
   Mgr. Kateřina Procházková    učitelka    D, Vv, speciální pedagog
   Mgr. Karolína Remišová    speciální pedagog    
   Mgr. Kamila Sobotková    učitelka    Př, Vz
   Mgr. Hana Šotkovská    učitelka    Aj, Vo
   Mgr. Radek Tomaštík    učitel    M, Př
   Mgr. Eva Vizingrová    učitelka    Čj, Vv
   Školní psycholog
   Mgr. Ludmila Krinková    psycholog  
   Asistenti pedagoga
   Veronika Auerová    asistent pedagoga - třída VIII. B  
   Martina Bastlová    asistent pedagoga - třída II. A  
   Gabriela Cafourková    asistent pedagoga - třída VII. B  
   Bc. Markéta Dřevěná    asistent pedagoga - třída VI. A  
   Monika Dufková    asistent pedagoga . třída VII. A  
   Kamila Frecerová    asistent pedagoga - třída IX. B  
   Tereza Jelenová    asistent pedagoga - třída VIII. A  
   Vendulka Málková    asistent pedagoga - třída V. B  
   Ing. Monika Pecová    asistent pedagoga - třída IX. A  
   Jitka Pilerová    asistent pedagoga - třída IV. A  
   Denisa Procházková    asistent pedagoga - třída I. B  
   E-mail na vyučující:    jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz

 

AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-06
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie