Škola Pedagogové školy

Pedagogové školy
   Jmémo a přímení    Pracovní pozice    Aprobace
   Vedení školy
   Mgr. Jiří Šmahaj    ředitel školy    M, Bv
   Ing. Ivana Šťastná    zástupce ředitele pro I. stupeň    Ch
   Mgr. František Havlík    zástupce ředitele pro II. stupeň    Tv, Vo
   I. stupeň
   Mgr. Iva Veselková    třídní učitelka I. A  
   Mgr. Sandra Štěpničková    třídní učitelka I. B  
   Mgr. Martina Habrdlová    třídní učitelka II. A  
   Mgr. Dana Habrová    třídní učitelka II. B  
   Mgr. Jaroslava Ondrová    třídní učitelka III. A  
   Mgr. Lenka Rosenheimová    třídní učitelka III. B  
   Mgr. Iveta Habrdlová    třídní učitelka IV.  A  
   Mgr. Pavel Veselka    třídní učitel IV. B  
   MgA. Maryla Vlková    třídní učitelka V. A  
   Mgr. Jana Vojáčková    třídní učitelka V. B  
   Mgr. Jana Dokulilová    učitelka  
   Mgr. Jarmila Těknědžjanová    učitelka  
   II. stupeň
    Mgr. Marta Novotná    třídní učitelka VI. A    M, Pč
    Mgr. Dagmar Štrausová    třídní učitelka VI. B    Aj, Tv
   Ing. Zuzana Kliková    třídní učitelka VI. C    F, In
   Mgr. Libuše Košárková    třídní učitelka VII A    Aj, Špj, Z
   RNDr. Ivana Palatková    třídní učitelka VII. B    M, Z
   Mgr. Tereza Havel    třídní učitelka VII. C    Aj, Nj
   Mgr. Alice Dundová    třídní učitelka VIII. A    Aj, Nj
   Mgr. Vladimíra Molíková    třídní učitelka VIII. B    Př, Z
   Mgr. Simona Pouzarová    třídní učitelka VIII. C    Nj
   Mgr. Martina Poláčková Kostelecká    třídní učitelka IX. A    M, Vo
   Mgr. Jarmila Halouzková    třídní učitelka IX. B    Čj, D
   Mgr. Kateřina Donéová    třídní učitelka IX. C    Aj, Nj, D
   Mgr. Jitka Jašková    učitelka    D, Vv
   PaedDr. Eva Kantorová    učitelka    Čj, Vo
   Mgr. Eva Kubíková    učitelka    Aj
   Mgr. Hana Kopečná    učitelka    Čj, Hv
   Mgr. Věra Marečková    učitelka    Př, Vv, speciální pedagog
   Mgr. Zdeněk Mikulič    učitel    M, Vo
   Ing. Norbert Navrátil    učitel    F, In
   Mgr. Šárka Novotná    učitelka    Čj, Vo
   Mgr. Milan Novotný    učitel    Tv, Z
   Mgr. Jaroslav Polák    učitel    Př, Tv
   Mgr. Kateřina Procházková    učitelka    D, Vv, speciální pedagog
   Mgr. Kamila Sobotková    učitelka    Př, Vz
   Mgr. Hana Šotkovská    učitelka    Aj, Vo
   Mgr. Radek Tomaštík    učitel    M, Př
   Mgr. Eva Vizingrová    učitelka    Čj, Vv
   MgA. Maryla Vlková    učitelka    Hv, I. stupeň
   Školní psycholog
   Mgr. Ludmila Krinková    psycholog  
   Asistenti pedagoga
   Veronika Auerová    asistent pedagoga - třída VII. B  
   Martina Bastlová    asistent pedagoga - třída IV. A  
   Monika Dufková    asistent pedagoga . třída VI. B  
   Kamila Frecerová    asistent pedagoga - třída VIII. B  
   Ing. Jitka Havlíková    asistent pedagoga - třída VII. A  
   Ing. Martina Havlíková    asistent pedagoga - třída VIII. A  
   Blanka Knothová    asistent pedagoga - třída IX. A  
   Vendulka Málková    asistent pedagoga - třída I. A  
   Ing. Jana Vaculíková    asistent pedagoga - třída IX. B  
   E-mail na vyučující:    jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz

 

JÍDELNA
27.1. Pátek
Sovocný jogurt, rohlík, ovoce (1/1,7)
Ppolévka vývarová s kapáním (1/1,3,7,9)
1vepřový vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík s kuskusem (1/1)
2vločková kaše se skořicí a máslem, ovoce (1/1,7)
AKTUÁLNĚ
27.01. 8.00 - 10.45: Hodina přírodopisu na ZŠ Pražská - 6. B
28.01. 15.30: Odjez na LVVZ 7. A + 8. a 9. ročník
29.01. LVVZ 7. A + 8. a 9. ročník
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie