Žáci Základní informace

Základní informace

Žáci školy mají možnost prostřednictví svých zástupců:

  • být informováni o chystaných akcích školy
  • podílet se na životě školy – navrhovat, jak zlepšit z jejich pohledu školu; vyjadřovat se k dění ve škole; komunikovat s vedením školy/pedagogy o jednotlivých akcích, problémech, …
  • řešit vzniklé situace/problémy.

Zástupci žákovského parlamentu se schází každý poslední čtvrtek v měsíci a po schůzce následně zprostředkovávají předání potřebných informací spolužákům ve třídě.

Koordinátorka žákovského parlamentu:           MgA. Maryla Vlková (e-mail: maryla.vlkova@zsrepubliky.cz)

Zástupci žákovského parlamentu:                     žáci 6. - 9. ročníku

Předseda žákovského parlamentu:                    Ondřej Kříž (9. C)

Místopředseda žákovského parlamentu:          Gabriela Langmannová (9. C)

UPOZORNĚNÍ
Schůzky s rodiči
Ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 17.00 hodin se konají schůzky s rodiči. Po nich následují pohovory o prospěchu.
AKTUÁLNĚ
15.04. Přijímací zkoušky na střední školy (žáci 9. ročníku)
16.04. Přijímací zkoušky na střední školy (žáci 5. a 7. ročníku)
16.04. 13.30 - 14.45: Nácvik žáků 9. ročníku - Taneční večírek
16.04. 8.00 - 10.00: PPO futsalová liga SVČ - I. stupeň
16.04. 8.30 - 10.45: PPO futsalová liga SVČ - II. stupeň
16.04. 17.00: Výbor sdružení rodičů
17.04. Přijímací zkoušky na střední školy (žáci 5. a 7. ročníku)
17.04. 12.45 - 13.30: Nácvik žáků 9. ročníku - Taneční večírek
17.04. 8.15: Den Země (prožitkový program) 5. A
17.04. 9.30: Den Země (prožitkový program) 4. A, 4. B
17.04. 13.15 - 14.45: Návštěva IPS ÚP Znojmo 8. B
18.04. 15.45: Rada sdružení rodičů
18.04. 17.00 - 18.45: Schůzky s rodiči, pohovory o prospěchu
19.04. 16.00: Vyhlášení výsledků soutěže "Les nás baví"
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie