Žáci Stanovené váhy známek

Stanovené váhy známek
V á h y   z n á m e k
 
   Rozpětí vah známek: Minimální váha známky: 1
  Maximální váha známky:  10
 
   Předmět   Typ zkoušení Váha známky
   Matematika   čtvrtletní, pololetní a závěrečná písemná práce 10
  tematické práce 6 - 8
  klasická písemná práce 3 - 5
  ústní zkoušení 3 - 5
  práce v hodině, aktivita 2 - 3
   Český jazyk   čtvrtletní, pololetní a závěrečná písemná práce 10
  souhrnné diktáty, slohové práce 8
  tematické diktáty, rozbory, doplňovací cvičení, literární testy 7
  vstupní písemná práce, pravopisná cvičení, jazykové testy, slohová cvičení 5
  čtenářský deník, prezentace, recitace, práce v hodině 3
   Cizí jazyky   velká (tematická) písemná práce 8 - 10
  testy 5 - 7
  slovíčka - ústní zkoušení 5
  rozhovory, vyprávění 4 - 5
  projekty 3 - 5
  čtení, překlad, aktivita 3

   Přírodovědné předměty

  • přírodopis
  • zeměpis
  • fyzika
  • chemie
  pololetní, závěrečné přezkoušení 10
  ústní zkoušení, velké testy, orientace na mapě 7 - 9
  malé testy 5 - 7
  laboratorní práce, aktivita v hodině 3 - 5

   Společenské vědy

  • dějepis
  • výchova k občanství
  tematické písemné práce, ústní zkoušení 8 - 10
  klasická písemná práce 6
  spojovačky, doplňovačky, prezentace, aktivita 3 - 5

   Estetická výchova

  • hudební výchova
  • výtvarná výchova
  hudební teorie, historie, referáty 7 - 8
  výtvarná práce, výkres 5 - 7
  zpěv, intonační cvičení, pohybové aktivity 3 - 6
  aktivita v hodině 3
   Tělesná výchova   provedení jednotlivých cviků, disciplín 2 - 6
  aktivita v hodině 5
   Výchova ke zdraví
   Pracovní činnosti
  příprava, realizace a dokončení výrobku (pokrmu) 5 - 7
  teorie 5 - 7
  aktivita v hodině 5
   Informatika   projekt, čtvrtletní, pololetní, závěrečná práce, ročníková práce (9. ročník) 8
  teorie 7
  práce na PC 5
  psaní všemi deseti, referát, DÚ 2
UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
27.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
28.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
28.05. 8.00 - 9.40: Preventivní program: S mobilem v pohodě 2. B
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. A
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. B
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Alkohol, nikotin, marihuana 7. C
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. A
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. B
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. C
28.05. 10.55 -13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. B
28.05. 14.30: Přípravný kurz pro předškoláčky: Pojďme si zahrát na školu
29.05. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
29.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
29.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
29.05. ŠVZ 7. B - Brno
29.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
29.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
29.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
29.05. 8.00 - 13.30: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 5. A
30.05. ŠVZ 2. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 2. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky Brno
30.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
30.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
30.05. ŠVZ 7. B - Brno
30.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
30.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
30.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
30.05. 8.30: Soutěž Mladý zdravotník
31.05. Den dětí - program třídních kolektivů
31.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie