Škola Lhůtník

Lhůtník

L h ů t n í k
 Základní školy Znojmo, náměstí Republiky 9
pro školní rok 2023/2024

   Termín

   Obsah

   Zodpovídá

   Září 2023

 

   Po       04. 09.

   Zahájení školního roku

   ŘŠ, TU

  Út        12. 09.

   Adaptační program 6.A, 6. B 

   TU

  St        13. 09.

   Adaptační program 6. C

   TU

   Čt        14. 09.

   Třídní schůzky 1., 6. ročník + 8. B

   TU, ped. prac., ŠD

   Čt        14. 09.

   Konzultační odpoledne třídních učitelů

   TU

   Po        18. 09.

   Zahájení činnosti zájmových útvarů

   ped. prac.

   Po        22. 09.  

   Den bez aut - 4. ročník

 

   Čt        28. 09.

   Státní svátek ČR

 

   Pá        29. 09.

   Ředitelské volno

 

   Říjen 2023

 

   Út        03. 10.

   Den seniorů - mezigenerační spolupráce - 9. B

 

   Út        10. 10.

   Planetárium a Anthropos - 5. ročník

 

   St        18. 10.

   Vzpomínková akce - O. Havlová

vedoucí Libohlásku

   Út        24. 10.

   Dýňový den – 1. stupeň, Dýňová stezka

   TU, ped. prac., žáci

   Čt        26. 10.

   Podzimní prázdniny

 

   Pá        27. 10.

   Podzimní prázdniny

 

   So        28. 10.

   Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné ČSR

 

   Po        30. 10.

   Jazykový zájezd do Anglie - 9. ročník - odjezd

 

   Po       31. 10.

   Konec vyřazování pomůcek ze sbírek kabinetů

   správci kabinetů

 

   Zasedání školské rady

   členové ŠR

 

   Podzimní tvořivý týden – 1. stupeň

   TU + ŠD

   Listopad 2023

 

   So        04. 11.

   Jazykový zájezd do Anglie - 9. ročník - návrat

 

   Čt        09. 11.

   Burza středních škol Znojmo

 

   Čt        16. 11.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Pá        17. 11.

   Státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demokracii

 

   Po        20. 11.

   Výbor SR

   členové

   Čt        23. 11.

   Rada SR, třídní schůzky, pohovory

   TU, ped. prac.

   St        29. 11.

   Začátek plavání 3., 4. ročníku

   TU + vyučující Tv

   Čt        30. 11.

   Doručení přihlášek na SŠ a SOU s talentovými zkouškami
   – konečný termín

   zákonní zástupci

 

   Plavání - 3., 4. ročník - zahájení

 

 

   Řemeslo má budoucnost - 9. ročník

 

 

   Soutěž ve výukových hrách pro žáky se SVP z II. stupně

 

   Prosinec 2023

 

   Ne       03. 12.

   Zahájení Adventu ve Znojmě - Libohlásek

 

   Čt        07. 12.

   Mikulášská diskotéka - ŠD, 1. stupeň

  vychovatelky ŠD + TU

   Út        12. 12.

   Vánoční koncert Libohlásku a Hudební školy Yamaha

 

   Pá        22. 12.

   Vánoční rozjímání - prožitkový den - 1. stupeň

   TU, ŠD

   So        23. 12.

   Začátek vánočních prázdnin

 

 

   Prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníků

   

 

   Zdobení vánočního stromu na ulici Obroková - 1. stupeň

   

 

  Návštěva vánoční Vídně - 8., 9. ročník

 

   Leden 2024

 

   Út       02. 01.

   Konec vánočních prázdnin

 

   St       03. 01.

   Zahájení výuky

 

   Čt       04. 01.

   Beseda o volbě povolání, pohovory

   TU, ŘŠ,VP, ped. prac.

   Ne        07. 01.

   LVVZ 7. ročník - zahájení kurzu

 

   Pá        12. 01.

   LVVZ 7. ročník - konec kurzu

 

   Út        23. 01.

   Uzavření klasifikace

   TU, ped. prac.

   Čt        25. 01.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   St        31. 01.

   Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku

   TU

   Únor 2024

 

   Čt        01. 02.

   Začátek 2. pololetí školního roku 2023/2024

 

   Pá        02. 02.

   Pololetní prázdniny

 

   Po        05. 02.

   Jarní prázdniny - zahájení

   

   Ne        11. 02.

   Jarní prázdniny - ukončení

   

   Út        20. 02

   Karmeval ŠD

   ŠD

   Čt        24. 02.

   Škola v přírodě - zahájení

 

 

   Jazykové zkoušky Cambridge - 9. ročník

 

 

   Předplatné divadla 2. stupeň
   - Povídky z jedné a druhé kapsy

 

   Březen 2024

 

   Pá        01. 03.

   Doručení přihlášek na SŠ a SOU – konečný termín

   zákonní zástupci

   So        02. 03.

   Škola v přírodě - ukončení

 

   Po        18. 03.

   Loučení se zimou - Libohlásek

 

   Čt        21. 03.

   Den otevřených dveří

   zaměstnanci + žáci

   Pá        22. 03.

   Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
   - 7., 8. ročník

 

   Pá        22. 03.

   Lyžařský kurz Itálie - 8., 9. ročník - zahájení

 

   Čt        28. 03.

   Den učitelů

 

  Čt        28. 03.

   Velikonoční prázdniny

 

   Pá        29. 03.  

   Velký pátek

 

 

   Noc s Andersenem

 

 

   Týden netradiční výuky ke Dni učitelů

 

 

   Zdobení velikonoční břízy

   ŠD

 

   Velikonoce – svátky jara – prožitkový den

 

 

   Velikonoční vystoupení Libohlásku

 

   Duben 2024

 

   Po        01. 04.

   Velikonoční pondělí

 

   Pá        05. 04.

   Předplatné divadla 2. stupeň
   - Poslední trik Georgese Méliése

 

   Čt        11. 04.

   Pedagogická rada

    ped. prac.

   Pá        12. 04.

   Přijímací zkoušky: 4-leté obory - 1. termín
   - žáci 9. ročníku

 

   Po        15. 04.

   Přijímací zkoušky: 4-leté obory - 2. termín
   - žáci 9. ročníku

 

   Út        16. 04.

   Přijímací zkoušky: 6-leté a 8-leté obory - 1. termín
   - žáci 5. a 7. ročníku

 

   Út        16. 04.

   Výbor SR

    členové

   St        17. 04.

   Přijímací zkoušky: 6-leté a 8-leté obory - 2. termín
   - žáci 5. a 7. ročníku

 

   Čt        18. 04.

   Rada SR, třídní schůzky SR

    TU, ped. prac.

   Út        23. 04.

   Den Země v ŠD

   ŠD

   Pá        26. 04.

   Společenský večer školy

 

   Po        29. 04.

   Přijímací zkoušky v náhradním termínu - 1. termín

    

   Út        30. 04.

   Přijímací zkoušky v náhradním termínu - 2. termín

 

 

   Zájezd do Anglie - 8. ročník

 

 

   Projektový den finanční gramotnosti Dr. Zdědil a pan Zdražil - 9. ročník

   

   Květen 2024

 

 

   St       01. 05.

   Státní svátek ČR – Svátek práce

 

   St       08. 05.

   Státní svátek ČR – Den vítězství

 

   Pá       17. 05.

   Předplatné divadla 2. stupeň - Robinson Crusoe

 

   Po       20. 05.

   Zahájení školních vlastivědných zájezdů

   TU

 

   Přijímací zkoušky – všechny obory – 1. náhradní termín

 

 

   Přijímací zkoušky – všechny obory – 2. náhradní termín

 

 

   Maminky mají svátek - 1. ročník

   TU

 

   Muzejní noc

 

 

   Olympiáda pro radost - žáci se SVP z 1. stupně

   ŠPP

 

   Rozřazovací testy do třídy s RVJ

   5. roč.

   Červen 2024

 

 

   So        01. 06.

   Den dětí

   TU

   Pá        07. 06.

   Konec školních vlastivědných zájezdů

   TU

   Čt        13. 06.

   Den dětí v ŠD

   ŠD

   Pá        14. 06.

   Spaní v ŠD - Kroužek Šikovné ručičky

   p. vych. Kos

   Út        18. 06.

   Uzavření klasifikace za 2. pololetí

   ped. prac.

   Čt        20. 06.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Pá        28. 06.

   Vydání vysvědčení, závěr školního roku

   TU, ped. prac.

 

   Sportovní kurz

   9. roč.

 

UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
27.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 5. B - Podmolí
28.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
28.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
28.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
28.05. 8.00 - 9.40: Preventivní program: S mobilem v pohodě 2. B
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. A
28.05. 10.00 - 12.35: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 2. B
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Alkohol, nikotin, marihuana 7. C
28.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. A
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. B
28.05. 10.55 - 13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 6. C
28.05. 10.55 -13.30: Preventivní program: Pocity a potřeby 7. B
28.05. 14.30: Přípravný kurz pro předškoláčky: Pojďme si zahrát na školu
29.05. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
29.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
29.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
29.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
29.05. ŠVZ 7. B - Brno
29.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
29.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
29.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
29.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
29.05. 8.00 - 13.30: Preventivní program: Vzájemná spolupráce třídního kolektivu 5. A
30.05. ŠVZ 2. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 2. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. A - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 3. B - Permonium Oslavany
30.05. ŠVZ 6. B - Pasohlávky Brno
30.05. ŠVZ 6. C - Vranov, Bítov
30.05. ŠVZ 7. A - Břeclav, Lednice
30.05. ŠVZ 7. B - Brno
30.05. ŠVZ 8. A - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. B - Štramberk
30.05. ŠVZ 8. C - Strážnice
30.05. ŠVZ 9. A - Pasohlávky, Mikulov
30.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
30.05. 8.30: Soutěž Mladý zdravotník
31.05. Den dětí - program třídních kolektivů
31.05. ŠVZ 9. B - Biskupice
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie