Škola Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje.

Vznikal po důkladném seznámení všech zapojených subjektů (pedagogové, zákonní zástupci) s konkrétními podmínkami školy (SWOT analýzy), pružně reaguje na požadavky dnešní společnosti, respektuje zájmy a osobnostní potřeby žáka.

Hlavní priority vzdělávacího procesu:

  • výuka cizích jazyků – prohlubování jazykových dovedností,
  • práce s výpočetními s komunikačními technologiemi,
  • otevřená komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem.

Název vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

"Škola bez hranic“
– školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ZSREP 325/2016

4. – 5. ročník,
9. ročník

"Škola bez hranic“ 
– školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ZSRP 251/2018

1. – 3. ročník,
6. – 8. ročník

AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie