Rodiče Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd se bude konat  9. dubna 2022 v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Vydávání žádostí:     14. března - 9. dubna 2022

Koho se zápis týká:

 • všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 • dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

Jak získat žádost
Žádosti o přijetí získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

Postup při vyplňování žádosti:

 • zadáte adresu https://zszapis.muznojmo.cz/
 • pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
 • pak již vyplňujete údaje
 • trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
 • do poznámek kromě doporučených příkladů uveďte jméno a příjmení sourozence dítěte, který již navštěvuje školu
 • na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás), doporučujeme uvést i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
 • po kontrole zadaných údajů si žádost uložte
 • po uložení žádosti budete přesměrování na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti:

                 1. žádost o přijetí do 1. třídy

                 2. žádost o odklad povinné školní docházky

                 3. žádost o zařazení do přípravné třídy

            Vyberte si tu žádost, kterou potřebujete.

Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky školu. Ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu žádost s Vaším podpisem škole odevzdáte u zápisu, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění a vytištění žádosti, popř. pro pomoc s vyplněním žádosti je Vám k dispozici zřš. Ivana Šťastná, mobil 731070563.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • vygenerovanou žádost o přijetí
 • rodný list dítěte
 • doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (např. OP zákonného zástupce, apod.)

Organizace a průběh zápisu

Zákonný zástupce přijde v sobotu 9. dubna 2022 v době od 8.00 do 11.00 hodin k zápisu do budovy náměstí Republiky 14. Přítomnost dítěte není podle platného školského zákona nutná, ale škola ji považuje za žádoucí

Zápis se bude skládat ze dvou částí:
1. Formální část
Zákonný zástupce:

 • podá vytištěnou žádost k základnímu vzdělávání

 • a dále doloží požadované doklady (rodný list dítěte, doklad prokazující trvalé bydliště dítěte – např. OP zákonného zástupce), popř. doloží rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

2. Neformální část 
Se souhlasem zákonného zástupce se uskuteční rozhovor dítěte s pedagogy, v rámci kterého dojde k orientačnímu posouzení připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky. V případě potřeby obdrží zákonný zástupce u zápisu informace, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho rozvoji.

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na Základní škole, Znojmo, náměstí Republiky 9. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Při přijímání dětí nerozhoduje pořadí zapsaných dětí ani čas příchodu do školy.

JÍDELNA
5.6. Pondělí
Sovocný jogurt, rohlík (1/1,7)
Pčočková (1/1,9)
1bramborové šišky sypané perníkem, míchaný kompot (1/1,7)
2kuřecí směs na čínu, dušená rýže (1/1,9)
AKTUÁLNĚ
05.06. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
05.06. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
05.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
05.06. 8.00 - 10.00: Dopravní výchova (dopravní hřiště) 4. B
05.06. 10.00 - 11.40: Dopravní výchova (dopravní hřiště) 4. A
06.06. ŠVZ 3. A - Valtice - Stezka bosou nohou
06.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
06.06. 10.15: Knihovna 4. A
06.06. 18.00: Školská rada
07.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
07.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
07.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
07.06. 8.15: Knihovna 2. B
07.06. 10.15: Knihovna 2. A
08.06. ŠVZ 3. B - Valtice - Stezka bosou nohou
08.06. ŠVZ 5. B - Čížov
08.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
08.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
08.06. 8.15: Knihovna 4. B
08.06. 10.15: Knihovna 3. A
09.06. ŠVZ 5. B - Čížov
09.06. 8.15: Knihovna 5. A
09.06. 9.00: Projektový den 1. B - polytechnika
09.06. 11.00: Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie