Žáci Stanovené váhy známek

Stanovené váhy známek
V á h y   z n á m e k
 
   Rozpětí vah známek: Minimální váha známky: 1
  Maximální váha známky:  10
 
   Předmět   Typ zkoušení Váha známky
   Matematika   čtvrtletní, pololetní a závěrečná písemná práce 10
  tematické práce 6 - 8
  klasická písemná práce 3 - 5
  ústní zkoušení 3 - 5
  práce v hodině, aktivita 2 - 3
   Český jazyk   čtvrtletní, pololetní a závěrečná písemná práce 10
  souhrnné diktáty, slohové práce 8
  tematické diktáty, rozbory, doplňovací cvičení, literární testy 7
  vstupní písemná práce, pravopisná cvičení, jazykové testy, slohová cvičení 5
  čtenářský deník, prezentace, recitace, práce v hodině 3
   Cizí jazyky   velká (tematická) písemná práce 8 - 10
  testy 5 - 7
  slovíčka - ústní zkoušení 5
  rozhovory, vyprávění 4 - 5
  projekty 3 - 5
  čtení, překlad, aktivita 3

   Přírodovědné předměty

  • přírodopis
  • zeměpis
  • fyzika
  • chemie
  pololetní, závěrečné přezkoušení 10
  ústní zkoušení, velké testy, orientace na mapě 7 - 9
  malé testy 5 - 7
  laboratorní práce, aktivita v hodině 3 - 5

   Společenské vědy

  • dějepis
  • výchova k občanství
  tematické písemné práce, ústní zkoušení 8 - 10
  klasická písemná práce 6
  spojovačky, doplňovačky, prezentace, aktivita 3 - 5

   Estetická výchova

  • hudební výchova
  • výtvarná výchova
  hudební teorie, historie, referáty 7 - 8
  výtvarná práce, výkres 5 - 7
  zpěv, intonační cvičení, pohybové aktivity 3 - 6
  aktivita v hodině 3
   Tělesná výchova   provedení jednotlivých cviků, disciplín 2 - 6
  aktivita v hodině 5
   Výchova ke zdraví
   Pracovní činnosti
  příprava, realizace a dokončení výrobku (pokrmu) 5 - 7
  teorie 5 - 7
  aktivita v hodině 5
   Informatika   projekt, čtvrtletní, pololetní, závěrečná práce, ročníková práce (9. ročník) 8
  teorie 7
  práce na PC 5
  psaní všemi deseti, referát, DÚ 2
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-06
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie