Jídelna Sanitační řád

Sanitační řád

Úvodní ustanovení

Tento řád je zpracován na základě vyhlášky č.137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a upravuje průběžný denní úklid po skončení pracovní doby, týdenní úklid, zařazení sanitačních dnů nebo jinou formu provádění účinné sanitace, ochranné dezinfekce a deratizace. O hygienickém stavu zařízení, prováděné sanitaci, ochranné dezinfekci se vede řádná evidence.

Za provádění uvedených úkonů a jejich evidenci zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Ve smyslu platných hygienických předpisů zabezpečí hygienickou úroveň zařízení následující frekvence úkonů.

1. Běžný úklid

- úklidové práce prováděné denně, soustavně, případně i několikrát denně dle potřeby.

Jedná e o:

 • mytí podlahy v kuchyni 2x denně, s dezinfekcí 1x denně
 • mytí podlahy v jídelně, chodbách, skladech s dezinfekcí 1x denně
 • mytí podlahy s dezinfekcí ve škrábárně brambor po každém použití
 • úklid pracovních ploch a nářadí denně
 • mytí stolů v jídelně 2x denně
 • očištění, případně vymytí strojů po použití
 • důkladné umytí a vypláchnutí výlevky v kuchyni minimálně 1x denně

2. Týdenní úklid

- úklidové práce prováděné 1x týdně.

Jedná se o:

 • omytí regálů, skříní na potraviny, apod.
 • úklid všech provozních místností (sklady, šatny)
 • omytí a dezinfekce vnitřních stěn chladícího zařízení
 • dezinfekce pomůcek na čištění

3. Měsíční úklid

- úklidové práce prováděné 1x měsíčně.

Jedná se o:

 • mytí dveří
 • umytí omyvatelných částí stěn, nábytku s šatně
 • omytí topných těles v jídelně

4. Sanitační dny

- úklidové práce zařazované nejméně 1y za 3 měsíce.

Jedná se o:

 • pískování a dezinfekce nádobí
 • dezinfekce povrchů a podlah
 • mytí dveří a oken
 • mytí svítidel, topných těles

5. Generální úklid

- úklidové práce prováděné 2x ročně.

Jedná se o:

 • generální úklid kuchyně, jídelny a všech ostatních prostor – mytí oken, dveří, pískování nádobí, vydrhnutí regálů, očištění vzduchotechnického a klimatizačního zařízení
 • kontrolu zásob
 • odstranění nepotřebných předmětů
 • menší opravy dle potřeb
 • výměna poškozeného nádobí, nářadí a dalšího vybavení

6. Deratizace a dezinsekce

- prováděna 2x ročně odbornou firmou

 

Dále je nutné provádět:

 • bílení nebo malování výrobních prostor 1x ročně
 • bílení nebo malování skladových prostor 1x za 2 roky
 • obnova nátěrů dle potřeb
 • podlahy v místnostech jiných než výrobních, pravidelně denně používaných, omývat 1x týdně
 • umývat regály a skříně na potraviny dle potřeby
 • běžný úklid pracovních ploch a nářadí – umývat a dezinfikovat po skončení práce nebo při každé změně potraviny
 • pomůcky na čištění dezinfikovat ponořením do 5% roztoku chloraminu nebo 1% roztokem Sava
 • výměna ochranných oděvů minimálně 2x týdně, vždy po větším znečištění
 • likvidace odpadu z kuchyně minimálně 1x denně, v případě potřeby i v průběhu dne

 

Požadavky na úklid hygienického zařízení:

 • podlahy, umyvadla, záchody udržovat v čistotě průběžně
 • dveře a omyvatelné části stěn ošetřovat 1x měsíčně nebo podle znečištění
 • nábytek v šatnách ošetřovat 1x měsíčně
 • stálá, dostatečná zásoba toaletního papíru, mádla, papírových ručníků
 • výměna textilních ručníků minimálně 2x týdně

 

Požadavky na osobní hygienu pracovníků:

Každý zaměstnanec je povinen:

 • pečovat o tělesnou čistotu
 • před započetím práce, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití toalety, po manipulaci s odpady a při každém znečištění umýt si ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, případně dezinfekčního prostředku
 • nosit osobní ochranné prostředky, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při přípravě pokrmů
 • udržovat pracovní oděv v čistotě, podle potřeby měnit pracovní oděv i v průběhu pracovního dne
 • při činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty používat jednorázové rukavice
 • v průběhu pracovní doby neopouštět pracoviště v pracovním oděvu, obuvi
 • zdržet se nehygienického chování na pracovišti (např. kouření, konzumace jídla, úprava vlasů, nehtů, …)
 • mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty
 • mít ruce bez ozdobných předmětů
 • použitý pracovní oděv, v pracovní době občanský oděv, ukládat na místo k tomu vyčleněné (pracovní a občanský oděv se ukládají odděleně)
UPOZORNĚNÍ
Sběr starého papíru
Pokud jste nestihli odevzdat starý papír, můžete jej vozit do firmy ZN Metal až do konce září.
JÍDELNA
20.9. Pondělí
SSvačina ZŠ
Ppolévka z míchaných luštěnin (1/1,9)
1štěpánská vepřová pečeně, kuskus,ovoce (1/1,3)
2buchty s povidlím a mákem, ovoce (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
20.09. Knihovna 3. A
22.09. Mléko do škol
24.09. Knihovna
24.09. Knihovna 2. A
24.09. Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.