Škola Pedagogové školy

Pedagogové školy
   Jmémo a přímení    Pracovní pozice    Aprobace
   Vedení školy
   Mgr. Jiří Šmahaj    ředitel školy    M, Bv
   Ing. Ivana Šťastná    zástupce ředitele    Ch
   Mgr. František Havlík    zástupce ředitele    Tv, Vo
   I. stupeň
   Mgr. Kristýna Vránková    třídní učitelka I. A  
   Mgr. Dana Habrová    třídní učitelka I. B  
   Mgr. Jaroslava Ondrová    třídní učitelka II. A  
   Mgr. Lenka Rosenheimová    třídní učitelka II. B  
   Mgr. Iveta Habrdlová    třídní učitelka III. A  
   Mgr. Pavel Veselka    třídní učitel III. B  
   Mgr. Bohumíra Svobodová    třídní učitelka IV. A  
   Mgr. Jana Vojáčková    třídní učitelka IV. B  
   Mgr. Sandra Štěpničková    třídní učitelka V. A  
   Mgr. Iva Veselková    třídní učitelka V. B  
   Mgr. Eva Kubíková    učitelka    Aj
   Mgr. Jarmila Těknědžjanová    učitelka  
   MgA. Maryla Vlková    učitelka    Hv
   II. stupeň
   Mgr. Libuše Košárková    třídní učitelka VI. A    Aj, Špj, Z
   RNDr. Ivana Palatková    třídní učitelka VI. B    M, Z
   Mgr. Tereza Jaskulová    třídní učitelka VI. C    Aj, Nj
   Mgr. Alice Dundová    třídní učitelka VII. A    Aj, Nj
   Mgr. Vladimíra Molíková    třídní učitelka VII. B    Př, Z
   Mgr. Simona Pouzarová    třídní učitelka VII. C    Nj
   Mgr. Martina Poláčková Kostelecká    třídní učitelka VIII. A    M, Vo
   Mgr. Jarmila Halouzková    třídní učitelka VIII. B    Čj, D
   Mgr. Kateřina Donéová    třídní učitelka VIII. C    Aj, Nj, D
   Mgr. Věra Marečková    třídní učitelka IX. A    Př, Vv, speciální pedagog
   Mgr. Dagmar Štrausová    třídní učitelka IX. B    Aj, Tv
   Mgr. Marta Novotná    třídní učitelka IX. C    M, Pč
   Ing. Zuzana Františová    učitelka    F, In
   Mgr. Jitka Jašková    učitelka    D, Vv
   PaedDr. Eva Kantorová    učitelka    Čj, Vo
   Bc. Hana Kopečná    učitelka    Čj, Hv
   Mgr. Zdeněk Mikulič    učitel    M, Vo
   Ing. Norbert Navrátil    učitel    F, In
   Mgr. Milan Novotný    učitel    Tv, Z
   Mgr. Jaroslav Polák    učitel    Př, Tv
   Mgr. Kateřina Procházková    učitelka    D, Vv, speciální pedagog
   Mgr. Kamila Sobotková    učitelka    Př, Vz
   Mgr. Hana Šotkovská    učitelka    Aj, Vo
   Mgr. Radek Tomaštík    učitel    M, Př
   Mgr. Eva Vizingrová    učitelka    Čj, Vv
   MgA. Maryla Vlková    učitelka    Hv, I. stupeň
   Asistenti pedagoga
   Kamila Frecerová    asistent pedagoga - třída VII. B  
   Ing. Jitka Havlíková    asistent pedagoga - třída VI. A  
   Ing. Martina Havlíková     asistent pedagoga - třída VII. B  
   Marie Kocmánková    asistent pedagoga - třída VIII. A  
   Veronika Langerová    asistent pedagoga - třída IV. A  
   Vendulka Málková    asistent pedagoga - třída IX. A  
   Ing. Jana Vaculíková    asistent pedagoga - třída VIII. B  
   E-mail na vyučující:    jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz

 

UPOZORNĚNÍ
Sběr starého papíru
Pokud jste nestihli odevzdat starý papír, můžete jej vozit do firmy ZN Metal až do konce září.
JÍDELNA
20.9. Pondělí
SSvačina ZŠ
Ppolévka z míchaných luštěnin (1/1,9)
1štěpánská vepřová pečeně, kuskus,ovoce (1/1,3)
2buchty s povidlím a mákem, ovoce (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
20.09. Knihovna 3. A
22.09. Mléko do škol
24.09. Knihovna
24.09. Knihovna 2. A
24.09. Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.