Zápis z jednání ŽP - 1. dubna 2022

Zúčastnili se zástupci všech tříd, za vedení školy zřš František Havlík.

  1. ŽP (žákovský parlament) jako ekoparlament bude pořádat zábavné odpoledne DEN ZEMĚ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. 20.4. vznikne 6 stanovišť s ekologickou tématikou.
  2. ŽP si odhlasoval změnu v akci „Barvínkův týden“. Ve dnech 11., 12. a 13. dubna proběhnou na naší škole BLÁZNIVÉ DNY. Každý den má své téma, dva dny jsou dány pro všechny třídy společně a jeden si zvolí každá třída svůj.

Pondělí 11. 4.  – UKAŽ SVŮJ STYL ANEB DEN DOPLŇKŮ (kravaty, brýle, klobouky, čepice, šátky).

Úterý 12. 4. – DO ŠKOLY BEZ TAŠKY ANEB PROBUĎ V SOBĚ KREATIVCE (učení se dá přinést do školy v ledasčem).

Středa 13. 4. – TŘÍDNÍ BLÁZNOVSTVÍ ANEB NA ČEM JSME SE DOHODLI (každá třída si navrhne a zvolí svůj středeční den v rámci třídnické hodiny. Nebojte se popustit uzdu fantazie a zvolit si jeden třídní nápad. Podmínkou je, aby s ním většina třídního kolektivu souhlasila.). Úkol pro vás!!!

  1. Zasedání ŽP se zúčastnil zřš Fr. Havlík a odpověděl nám na podněty ke zlepšení života ve škole z minulého zasedání 24. 2. 2022.
  • Návrat svačinek v příštím školním roce a možnost instalovat do školy automat s občerstvením a nápoji. Samozřejmě v omezené míře. Bufet obnovovat nebudeme.
  • Uskutečnění sportovních turnajů mezi třídami ve sportovní hale F.J.Curie. Pod podmínkou, že nebudeme v dohledné době řešit kázeňské přestupky a ničení školního majetku.
  • Pořízení zrcadel na chlapecké toalety.

VELKÁ PROSBA ZE STRANY VEDENÍ ŠKOLY NA VAŠE TŘÍDNÍ KOLEKTIVY (CELOU ŠKOLU).

Vždy, když je nějaké ovoce, jogurt či sýry, ať už ve školní jídelně nebo v rámci jednotlivých tříd, je smutné vidět, že se potraviny válí v nejen po škole, ale i v jejím okolí. To, že je pro vás zdarma, neznamená, že ho někdo jiný neplatí, ale také to neznamená, že s ním můžete zacházet tímto způsobem. Nikdo není nucen si ovoce či jiné produkty brát, když o ně nemá zájem. Pokud jej nechcete, využijí je jiní. Každé jídlo má svou cenu, i když pro vás zrovna ne tu nejvyšší.

NAVRHNĚTE JAKO TŘÍDA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  • jak rozdávat ovoce či mléko do tříd (čas, třeba jen o velké přestávce?)
  • kam odnést produkty, které nechcete (nějaké stanoviště: sborovna, ŠJ?)

K ZAMYŠLENÍ, NE K SMÍCHU!!!

Po covidovém návratu do škol se zvýšilo množství kázeňských přestupků a poškozování školního majetku. Žádáme vás o lidský přístup k sobě navzájem, ale i věcem, které mají ve škole sloužit i dalším generacím. Opravy poškozených věcí, knih, nábytku, odcizení věcí někoho druhého – to vše platí škola ze svého rozpočtu. Pokud se finance použijí na odškodnění a opravy, nezbydou peníze na papírové ručníky, hygienické potřeby, zaplacení pronájmu sportovního areálu apod. Takže to, po čem tolik toužíte a voláte, nebude možné realizovat. TOHLE JE OPRAVDU NA KAŽDÉM Z NÁS.

JÍDELNA
5.6. Pondělí
Sovocný jogurt, rohlík (1/1,7)
Pčočková (1/1,9)
1bramborové šišky sypané perníkem, míchaný kompot (1/1,7)
2kuřecí směs na čínu, dušená rýže (1/1,9)
AKTUÁLNĚ
05.06. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
05.06. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
05.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
05.06. 8.00 - 10.00: Dopravní výchova (dopravní hřiště) 4. B
05.06. 10.00 - 11.40: Dopravní výchova (dopravní hřiště) 4. A
06.06. ŠVZ 3. A - Valtice - Stezka bosou nohou
06.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
06.06. 10.15: Knihovna 4. A
06.06. 18.00: Školská rada
07.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
07.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
07.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
07.06. 8.15: Knihovna 2. B
07.06. 10.15: Knihovna 2. A
08.06. ŠVZ 3. B - Valtice - Stezka bosou nohou
08.06. ŠVZ 5. B - Čížov
08.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
08.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
08.06. 8.15: Knihovna 4. B
08.06. 10.15: Knihovna 3. A
09.06. ŠVZ 5. B - Čížov
09.06. 8.15: Knihovna 5. A
09.06. 9.00: Projektový den 1. B - polytechnika
09.06. 11.00: Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie