Zápis z jednání ŽP - 28. dubna 2022

Účastníci: všichni, kromě třídy 7. B, vedení školy: Jiří Šmahaj, František Havlík, Iva Šťastná.

 1. Zhodnocení akce Den Země – velmi zdařilé, pochvala i od vedení ekoškoly v Brně.
 2. Diskuze nad rozdáváním a sbíráním ovoce a mléka ve třídách.

Návrhy tříd: - 9. C: vytvořit jedno sběrové místo, kam se budou ukládat volné ovoce, zelenina, mléko

 • A: paní učitelce do kabinetu

Po dohodě s vedením školy jsme se domluvili na následujícím: ovoce (mléko) se rozdá ve třídě, služba zajistí ovoce (mléko) pro žáky, kteří chybí. Zbylé ovoce (mléko) odnese služba na předem určené místo. Zde si budou moci žáci do konce dne vyzvednout ovoce (mléko). V následujících měsících vyzkoušíme, zda to takto bude fungovat. Od nového školního roku, bychom najeli na osvědčený systém.

 1. Během května se nainstalují zrcadla na chlapecké záchody v učebně Vv a Př.
 2. Žáci byli pochváleni, že se za měsíc duben neřešilo žádné hrubé porušování školního řádu a ničení školního majetku. V měsíci červnu by se tedy uskutečnil sportovní den mezi třídami.
 3. Již vedení školy domlouvá automat na nápoje a svačiny, není to jednoduché. Je nutné vybudovat přívod elektrické energie a firma musí dodržet pamlskovou vyhlášku, takže mějte strpení
 4. Paní zástupkyně Šťastná vyzvala žáky 8. a 9. tříd, že by se dne 16. června uskutečnila náhrada za akci Dýňová stezka. Program by proběhl v dopoledních hodinách pro žáky 1. stupně naší školy, MŠ a partnerských škol. Do 14dnů společně vymyslete téma, a jak by celá akce měla vypadat. Návrhy předáme paní zástupkyni.
 5. Připomínky ze strany žáků:
 • Školní rozhlas nejde slyšet, nerozumíme důležitému hlášení
 • Školní stránky – vložit fotogalerii na hlavní panel
 • Pod záložku ŽP vložit akce ŽP
 • Žáci 8. A chtějí nosit školní uniformy
 • Jack Witt navrhl projektový Den zdraví
 • C navrhuje, zda by se mohly konat teambuildingové dny každý rok v každé třídě.
 1. Škola dostala návrh na vytvoření kolekce oblečení s logem školy. Na třídních hodinách zjistíte, jaký by byl o ně zájem, a podle toho by se domluvila škola s firmou, která tento sortiment nabízí.
JÍDELNA
5.6. Pondělí
Sovocný jogurt, rohlík (1/1,7)
Pčočková (1/1,9)
1bramborové šišky sypané perníkem, míchaný kompot (1/1,7)
2kuřecí směs na čínu, dušená rýže (1/1,9)
AKTUÁLNĚ
05.06. ŠVZ 1. A - ZOO Jihlava
05.06. ŠVZ 1. B - ZOO Jihlava
05.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
05.06. 8.00 - 10.00: Dopravní výchova (dopravní hřiště) 4. B
05.06. 10.00 - 11.40: Dopravní výchova (dopravní hřiště) 4. A
06.06. ŠVZ 3. A - Valtice - Stezka bosou nohou
06.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
06.06. 10.15: Knihovna 4. A
06.06. 18.00: Školská rada
07.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
07.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
07.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
07.06. 8.15: Knihovna 2. B
07.06. 10.15: Knihovna 2. A
08.06. ŠVZ 3. B - Valtice - Stezka bosou nohou
08.06. ŠVZ 5. B - Čížov
08.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
08.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
08.06. 8.15: Knihovna 4. B
08.06. 10.15: Knihovna 3. A
09.06. ŠVZ 5. B - Čížov
09.06. 8.15: Knihovna 5. A
09.06. 9.00: Projektový den 1. B - polytechnika
09.06. 11.00: Knihovna 3. B
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie