08.06.
2022
Změna bankovního účtu školní jídelny

Vzhledem k tomu, že školní jídelna během letních prázdnin přechází k jiné bance a bude mít jiný účet (123-6705940227/0100), než na který je nyní poukazováno Vaše stravné, je zapotřebí, aby:

1. všichni strávníci podali novou přihlášku ke stravování,
2. všichni strávníci, kteří platí obědy bezhotovostně, si nastavili nový souhlas s inkasem ve prospěch tohoto nového účtu. 
Přihlášku vyplňte elektronicky na webových stránkách školy v menu JÍDELNA / PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ. Tuto přihlášku je nutné podat nejpozději do 30. června 2022 , nový souhlas s inkasem ve prospěch nového účtu do 31. července 2022.
Platby za červen proběhnou na dosavadní účet. 
 
Po odeslání elektronické přihlášky bude na Vámi uvedený e-mail zaslán odkaz, na kterém je nutné přihlášku potvrdit, bez potvrzení bude přihláška neplatná (potvrzovací e-mail se může objevit i v nevyžádané poště). Součástí tohoto e-mailu bude i rekapitulace Vaší přihlášky.
 
Děkujeme za  pochopení a spolupráci.
 
Jana Stanislavová, vedoucí školní jídelny
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie