Škola Lhůtník

Lhůtník

L h ů t n í k
 Základní školy Znojmo, náměstí Republiky 9
pro školní rok 2021/2022

   Termín

   Obsah

   Zodpovídá

   Září 2021

 

   St        01. 09.

   Zahájení školního roku

   ŘŠ, TU

   Pá        03. 09.

   Jednání PK a MS – konečný termín

   předsedové
   + členové PK

   Čt        09. 09.

   Třídní schůzky – 1. a 6. ročník

   TU, ped. prac., ŠD

   Pá        10. 09.

   TK, TV k podpisu řš, velké seznamy, záznamy v Bakaláři

   TU

   Pá        17. 09.

   Velké seznamy, záznamy v Bakaláři – 1. a 6. ročník

   ped. prac.

   Út        28. 09.

   Státní svátek ČR

 

   Čt        30. 09.

   Porada o žácích se SPU a zdravotními problémy

   VP, ped. prac.

 

   Den šesťáků – adaptační kurz – Vodárna Znojmo

   TU

   Říjen 2021

 

   Pá        01. 10.

   Den seniorů – 9. ročník

   p. uč. Vlk, Jaš

   Út        26. 10.

   Dýňový den – 1. stupeň, Dýňová stezka

   TU, ped. prac., žáci

   St        27. 10.

   Podzimní prázdniny

 

   Čt        28. 10.

   Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné ČSR

 

   Pá        29. 10.

   Podzimní prázdniny

 

   Pá        29. 10.

   Konec vyřazování pomůcek ze sbírek kabinetů

   správci kabinetů

 

   Zasedání školské rady

   členové ŠR

 

   Podzimní tvořivý týden – 1. stupeň

   TU + ŠD

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Listopad 2021

 

   Čt        11. 11.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Út        16. 11.

   Výbor SR

   členové

   St        17. 11.

   Státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demokracii

 

   Čt        18. 11.

   Rada SR, třídní schůzky, pohovory

   TU, ped. prac.

   Pá        26. 11.

   Jednání PK a MS – konečný termín

   předsedové
   + členové PK

   Út        30. 11.

   Inventarizace kabinetů – konečný termín

   zřš., správce kabinetu

   Út        30. 11.

   Doručení přihlášek na SŠ a SOU s talentovými zkouškami
   – konečný termín

   zákonní zástupci

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Prosinec 2021

 

   St        01. 12.

   Začátek plavání 3. a 4. ročníku

   TU, ŠD

   Čt        02. 12.

   Mikulášská diskotéka – ŠD, 1. stupeň

   ŠD

   St        22. 12.

   Vánoční rozjímání - prožitkový den

   TU, ŠD

   Čt        23. 12.

   Začátek vánočních prázdnin

 

 

   Zahájení Adventu ve Znojmě – Libohlásek

 

 

   Prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníků

   2. stupeň

 

   Zdobení vánočního stromu na ulici Obroková

   1. stupeň

 

   Vánoční koncert Libohlásku a Hudební školy Yamaha

 

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Leden 2022

 

   Ne        02. 01

   Konec vánočních prázdnin

 

   Ne        02. 01

   Lyžařský kurz, 7. ročník - odjezd

   vyuč. Tv

   Po        03. 01.

   Zahájení výuky

 

   Čt        06. 01.

   Beseda o volbě povolání, pohovory

   TU, ŘŠ,VP, ped. prac.

   So        08. 01.

   Lyžařský kurz, 7. ročník - návrat

   vyuč. Tv

   Út        18. 01.

   Uzavření klasifikace

   TU, ped. prac.

   Čt        20. 01.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Út        24. 01.

   Výpisy z vysvědčení k podpisu – konečný termín

   TU

   Po        31. 01.

   Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku

   TU

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Únor 2022

 

   Út        01. 02.

   Začátek 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

   Pá        04. 02.

   Pololetní prázdniny

 

   Ne       06. 02.

   Lyžařský kurz, 7. ročník - odjezd

   vyuč. Tv

   So        12. 02.

   Lyžařský kurz, 7. ročník - návrat

   vyuč. Tv

   Čt        24. 02.

   Karneval 1. stupně

   ŠD + 1. stupeň

   Pá        25. 02.

   Jednání PK a MS

   předsedové
   + členové PK

 

   Zkoušky Cambridge z AJ - 9. roč.

   p. uč. Šo

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

   Březen 2022

 

   Út        01. 03.

   Masopust – 1. + 2. třídy

   TU + p. uč. Vlk

   Út        01. 03.

   Doručení přihlášek na SŠ a SOU – konečný termín

   zákonní zástupci

   Po        07. 03.

   Jarní prázdniny - zahájení

 

   Ne       13. 03.

   Jarní prázdniny - ukončení

 

   Čt        10. 03.

   Den otevřených dveří

   zaměstnanci + žáci

   Po        28. 03.

   Den učitelů

 

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

 

   Společenský večer školy

   p. uč. So, p. uč. Noá

 

   Noc s Andersenem

 

 

   Týden netradiční výuky ke Dni učitelů

 

 

   Barvínkův týden

   p. uč. Vlk

 

   Zdobení velikonoční břízy

   ŠD

 

   Velikonoce – svátky jara – prožitkový den

 

 

   Velikonoční vystoupení Libohlásku

 

   Duben 2022

 

   Út        12.04

   Přijímací zkoušky – 4-leté obory – 1. termín

   9. ročník

   St        13.04

   Přijímací zkoušky – 4-leté obory – 2. termín

   9. ročník

   St        13.04

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   St        13.04

   Konec plavání 3. a 4. ročníku

   TU, ŠD

   Čt        14. 04.

   Velikonoční prázdniny

 

   Pá        15. 04.

   Velký pátek

 

   Po        18. 04.

   Velikonoční pondělí

 

   Út        19. 04.

   Přijímací zkoušky – 6 a 8-leté obory – 1. termín

   5. a 7. ročník

   St        20. 04.

   Přijímací zkoušky – 6 a 8- leté obory – 2. termín

   5. a 7. ročník

   Čt        21. 04.

   Výbor SR, Rada SR, třídní schůzky SR

TU, ped. prac.

   Pá        29. 04.

   Jednání PK a MS, návrhy uč. pomůcek na další školní rok
   – konečný termín

   předsedové
   + členové PK

 

   Pálení čarodějnic v ŠD

   ŠD

   Květen 2022

 

 

   Ne       01. 05.

   Státní svátek ČR – Svátek práce

 

   Ne       08. 05.

   Státní svátek ČR – Den vítězství

 

   Út        10. 05.

   Přijímací zkoušky – všechny obory – 1. náhradní termín

 

   St        11. 05.

   Přijímací zkoušky – všechny obory – 2. náhradní termín

 

   Po        23. 05.

   Začátek školních vlastivědných zájezdů      

   TU

   Pá        27. 05.

   Den dětí

 

 

   Program udržitelnosti projektu IROP

 

 

   Maminky mají svátek - 1. ročník

   TU

 

   Muzejní noc

 

 

   Dyslektická olympiáda

   1. stupeň

 

   Planetárium a Antropos - Brno

   5. roč.

 

   Rozřazovací testy do třídy s RVJ

   5. roč.

   Červen 2022

 

 

   Pá        10. 06.

   Konec školních vlastivědných zájezdů

   TU

   Čt        16. 06.

   Den dětí v ŠD

   vychovatelky

   Út        21. 06.

   Uzavření klasifikace za 2. pololetí

   ped. prac.

   Čt        23. 06.

   Pedagogická rada

   ped. prac.

   Po        27. 06.

   Jednání PK a MS, vyhodnocení práce

   předsedové
   + členové PK

   Po        27. 06.

   Vysvědčení k podpisu, KL, TK, TV – konečný termín

   TU

   Čt        30. 06.

   Vydání vysvědčení, závěr školního roku

   TU, ped. prac.

 

   Sportovní kurz

   9. roč.

AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie